Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy podstawy czaszki 29 sierpnia 2022

Biopsje guzów podstawy czaszki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Biopsje guzów podstawy czaszki

Endoskopowe przeznosowe biopsje guzów podstawy czaszki

Istnieje niewielka grupa pacjentów, u których obraz badania MR i TK wykazują obecność zmian patologicznych lub podejrzanych obszarów tkankowych  w zakresie podstawy czaszki.
Zmiany te są dość rzadkie, uwidocznienie ich i prawidłowe zlokalizowanie nie zawsze jest łatwe nawet dla lekarzy specjalistów. W części przypadków obrazy badań są łatwe do rozpoznania, jednak nie zawsze jest to regułą.

Interpretacja wyników badań radiologicznych nie jest jednoznaczna, a niespecyficzność obrazów nakazuje nam poruszanie się w kręgu 2-3 podejrzewanych patologii.

W takich przypadkach obawę pacjenta i rodziny budzi podejrzenie i wątpliwości co do złośliwego lub potencjalnie złośliwego charakteru zmiany.

W takich przypadkach najbardziej optymalną formą i jednocześnie mało inwazyjną jest przeznosowa endoskopowa biopsja zmiany w podstawie czaszki.
Do takich biopsji kwalifikują się zmiany w okolicy siodła, stoku, zatoki klinowej, zatok sitowych, dołu skrzydłowo- podniebiennego, szczeliny oczodołowej, kanału wzrokowego, oczodołu, kręgu C1i C2;

Wykonanie biopsji może być zabiegiem czysto diagnostycznym lub przy zmianach niewielkich może być to biopsja wycinająca zmianę.

Pobyt w takich przypadkach trwa zwykle 2 -3 dni, wyniki biopsji w powiązaniu z obrazami badań TK i MR wyjaśniają charakter diagnozowanych zmian i mogą być dostępne dla pacjenta po ok. 7-10 dniach.

Do najczęściej spotykanych patologii w tego rodzaju przypadkach należą:

 • Dysplazja włóknista,
 • Nacieki szpiczaka,
 • Chłoniak
 • Guzy przerzutowe,
 • Nacieki zapalne i infekcje,
 • Łagodne guzy struny grzbietowej,
 • Struniaki
 • Guzy chrzęstne

Wynik badania konsultowany jest z neurochirurgiem oraz onkologiem, czasami ocena wyniku i sposoby dalszego postępowania ustalane są na wspólnych posiedzeniach klinicznych z onkologami z Kliniki zajmującej się guzami kości.

W większości zmiany podlegające biopsji są po ustaleniu wyniku leczone  onkologicznie lub przyczynowo ( antybiotykoterpia, sterydoterapia)  i nie wymagają leczenia operacyjnego.

Cześć ze zmian po ustaleniu wyniku,  może  być obserwowana spokojnie prze kolejne lata w badanich obrazowych, część ok. 20% to zmiany które mogą być poddane dalszemu planowemu leczeniu operacyjnemy.
Wśród zmiano do których nie ma pewności diagnostycznej na  podstawie badań obrazowych, należą zmiany zarówno łagodne jak i  nowotwory złośliwe, rzadziej spotykane są również zmiany zapalne i infekcyjne.

Wobec tego często spotykana i zalecana przez niektórych lekarzy praktyka dalszej obserwacji zmiany  w badania MR lub TK nie zawsze jest postępowaniem wskazanym. Biopsja przeznosowa guza podstawy czaszki jest procedurą o bardzo niskim  ryzyku powikłań, które często pomaga postawić rozpoznanie i rozpocząć właściwe leczenie.
Pacjent w takich przypadkach powinien być poinformowany o  pewnym ryzyku wynikającym z obserwacji niejasnych zmian oraz być świadomy  istnienia marginesu błędu diagnostyki nieinwazyjnej.

Ważne jest również  konsultowanie badań z lekarzami którzy mają w danej dziedzinie  duże doświadczenie  i dla których postawienie pewnych rozpoznań, nawet w rzadko spotykanych schorzeniach nie stanowi problemu.

Podsumowanie:

 • Zmiany w podstawie czaszki  o niejasnej i niejednoznacznej interpretacji badań obrazowych są rzadkie.
 • Ważne jest konsultowanie badań obrazowych z lekarzami, którzy mają w danej dziedzinie  duże doświadczenie ( tzw. druga opinia) 
 • Biopsja wydaje się być w takich przypadkach rozsądnym postępowaniem i może być jednocześnie operacją leczącą.
 • Biopsja zmian podstawy czaszki i oczodołu  jest w wielu przypadkach możliwa z dostępu przez nos
 • Biopsja przeznosowa guza podstawy czaszki jest procedurą o bardzo niskim  ryzyku powikłań
 • Część zmian poddawanych biopsji nie musi być  operowana w dalszej  kolejności
 • Opcja obserwacji zmiany  stanowi  ryzyko, które chory powinien znać i akceptować oraz porównać do ryzyka samej biopsji
Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również