Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

O przysadce 12 września 2022

Choroby przysadki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Choroby przysadki

Przysadka jest małym gruczołem wydzielania wewnętrznego powiązanym z mózgiem  i znajdującym się w  obrębie podstawy czaszki. Ten mały gruczoł wielkości mniej więcej ziarna fasoli z uwagi na nadrzędną funkcję  koordynującą oraz kontrolną wobec innych  gruczołów wydzielania wewnętrznego nazywana jest gruczołem dyrygentem  w orkiestrze hormonalnej lub  królową wszystkich gruczołów.

Przysadka i podwzgórze stanowiące  czynnościową całość  mogą być źródłem wielu schorzeń, mimo to choroby  przysadki są dość rzadkie i stanowią niewielki odsetek  schorzeń endokrynologicznych.

Wśród pacjentów neurochirurgicznych poddawanych  operacjom guzów śródczaszkowych  pacjenci z guzami przysadki i okolicy podwzgórza stanowią ok. 10-15% chorych, a w ośrodkach specjalizujących się w tego rodzaju zabiegach sięgać może nawet  ponad 30% operacji  neuroonkologicznych.

Najczęstszymi chorobami przysadki i podwzgórza są   guzy przysadki  (>95%), w znacznej większości będące łagodnymi  nowotworami samej  przysadki jako gruczołu oraz guzy sąsiednich tkanek (kości, opony mózgowo rdzeniowe, naczynia), wpływające  na jej  czynność przez ucisk lub zamknięcie jej naczyń.

Rzadziej spotykane są   guzy o charakterze torbielowatym (guz zawierający głównie płyn) mogą to  być zmiany będące następstwem zaburzeń rozwoju przysadki np. torbiele Rathkego, torbiele pajęczynówki, które nie są nowotworami w sensie patologicznym.

Rzadszymi schorzeniami przysadki są choroby zapalne – zwykle w postaci przewlekłych zapaleń  o charakterze autoimmunologicznym lub tzw. zapalenia z charakterystycznym obrazem histopatologicznym (mikroskopowym) nacieków komórek układu immunologicznego, tworzące charakterystyczne dla danej choroby  skupiska komórek nacieku zapalnego  tzw. ziarniniaki,  należą do nich m.in. sarkoidoza, ziarniniaki gruźlicze. Istniej również grupa nowotworów, które mogą przypominać nacieki  komórek układu immunologicznego mi.n. histiocytoza czy chłoniaki.

Najczęstszymi objawami schorzeń układu  podwzgórzowo przysadkowego są  objawy niedoczynności przysadki i ew. dysfunkcji podwzgórza.
W związku z  sąsiedztwem struktur drogi wzrokowej (nerwy wzrokowe i skrzyżowanie wzrokowe) z przysadką i podwzgórzem, procesy  chorobowe o charakterze guzowatym mogą powodować charakterystyczne zaburzenia widzenia m.in. pogorszenie ostrości wzroku, ubytki w polu widzenia, mroczki.
Wśród niespecyficznych objawów neurologicznych guzów przysadka są bóle głowy spotykane u  60-90% pacjentów z guzami przysadki.

Podsumowując :

  • Przysadka  i podwzgórze stanowią źródło szeregu chorób
  • Najczęstszym  schorzeniem  przysadki są łagodne guzy nowotworowe
  • Guzy przysadki prawie zawsze są guzami łagodnymi w sensie onkologicznym
  • Rzadszymi chorobami przysadki są zmiany zapalne, najczęściej o podłożu autoimmunologicznym
  • Względnie często obserwuje się  zaburzenia czynności przysadki w następstwie urazów głowy
  • Choroby wymagające leczenia operacyjnego to guzy i część zmian zapalnych (biopsje)
  • Objawy chorób przysadki są różnorodne i mogą mieć zmienne nasilenie (hormonalne- endokrynologiczne, neurologiczne, ogólnoustrojowe, okulistyczne)
  • Diagnostyka  chorób przysadki  jest złożona z uwagi na mnogość i niespecyficzność objawów wymagających diagnostyki.
  • Chorobami przysadki zajmują się  lekarze wielu specjalności  najczęściej – endokrynolodzy i neurochirurdzy, w diagnostyce aktywnie uczestniczą też interniści, neurolodzy, okuliści i onkolodzy.
Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również