Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy podstawy czaszki 29 sierpnia 2022

Chrzęstniakomięsaki podstawy czaszki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Chrzęstniakomięsaki podstawy czaszki

Guzy te są rzadkimi guzami podstawy czaszki. Stanowią zaledwie 0.1 % guzów śródczaszkowych. Jedynie ok. 6% guzów podstawy czaszki to właśnie chrzęstniakomięsaki. Guzy te są złośliwymi kuzynami łagodnych guzów chrząstek – czyli chrzęstniaków.

Podstawa czaszki w trakcie rozwoju płodowego początkowo jest zbudowana z tkanki chrzęstnej, która w trakcie rozwoju ulega kostnieniu. Część chrząstek pozostaje w postaci połączeń kości podstawy czaszki- połączenia te to tzw. chrząstkozrosty. Właśnie te struktury są miejscami z których rozwijają się chrzęstniakomięsaki. Najczęściej chrzęstniakomięsaki rozwijają się w okolicy połączeń kości podstawy czaszki budujących stok.

W diagnostyce obrazowej przypominają często i są mylone ze struniakami, guzy chrzestne częściej niż struniaki posiadają wtórne ogniska kostnienia i zwapnienia, poza tym położone są bardziej z boku niż pośrodku podstawy czaszki.

Wieku występowania chrzęstniakomięsaków to 4 i 6 dekada życia. Do najczęstszych objawów należą objawy związane z uszkodzeniem nerwów poruszających gałkami ocznymi ( zez , podwójne widzenie) lub pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia słuchu – niedosłuch, szum uszny, objawy niespecyficzne jak bóle głowy, rzadziej inne objawy neurologiczne np. zaburzenia połykania, zaburzenia czucia i bóle twarzy. W niewielkim odsetku chorych ( ok. 10-15%) guz może poprzez ucisk i przemieszczenie przysadki powodować niedoczynność przysadki lub hiperprolaktynemię. U części pacjentów guza przez długi okres może nie dawać żadnych objawów i bywa wykrywany przypadkowo.

Chrzęstniakomięsaki bywają różnie złośliwe – a ich złośliwość oceniania jest na podstawie badań histopatologicznych. Guzy I st. Są guzami miejscowo złośliwymi tzn. mają tendencję do wznów w przypadku nawet całkowitej resekcji. Guz II stopnia są bardziej złośliwe i mają nieco większą tendencję do odrostu, a nawet uogólniania się w postaci przerzutów, bardziej agresywnych wznów. Guzy stopnia III
(chrzęstniaki odróżnicowane) są guzami o wysokim ryzyku   przerzutów i szybkim odroście po  leczeniu chirurgicznym.

Leczenie

Najbardziej skuteczne jest leczenie operacyjne o ile możliwa jak najbardziej radykalna resekcja, jeśli z powodów anatomicznych resekcja taka nie jest możliwa, wówczas po pomniejszeniu guza zalecane jest leczenie radioterapeutyczne. W związku z najczęstszą lokalizacją chrzęstniakomięsaków podstawy czaszki  w obrębie stoku, zatoki klinowej i jej sąsiedztwie (szczyt piramidy kości skroniowej , chrząstkozrost skalisto klinowy ) w większości przypadków możliwe i najczęściej wykonywane są operacje endoskopowe z dostępu przez nos lub przez jamę ustną i nos.

Leczenie podobne jest jak w przypadku struniaków. W przypadkach całkowitych resekcji nawet bez marginesu chirurgicznego zdrowych tkanek – uzupełniająca radioterapia nie jest zwykle konieczna w przeciwieństwie do struniaków. W przypadkach częściowych resekcji lub subtotalnych uzupełniająca proteinoterapia przynosi dobra kontrolę miejscową w ponad 90% przypadków ( 5 lat bez wznowy miejscowej lub progresji resztkowej masy guza).
 Rokowanie w przypadku chrzęstniakomięsaków jest zależne od stopnia złośliwości i zakresu resekcji. W przypadku większości guzów ( zwykle st. G I I II) jest względnie dobre, odrost lub progresja guza jest powolna, doszczętne resekcje często zakańczają leczenie. Odsetek przeżyć 5 letnich dla wszystkich chrzęstniakomięsaków wynosi ok. 80-90 % . W przypadku guzów złośliwszych ( III St.) przebieg może być niepomyślny z licznymi odrostami, możliwością pojawienia się guzów przerzutowych.

Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również