Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy przysadki 29 sierpnia 2022

Incydentalnie rozpoznawane guzy przysadki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Incydentalnie rozpoznawane guzy przysadki

Incydentalnie rozpoznawane guzy przysadki (żargonowo nazywane „ incydentloma”) są guzami przysadki rozpoznawanymi przypadkowo w związku z badaniami obrazowanymi wykrywanymi z  powodu objawów czy schorzeń, które nie sugerują obecności guza przysadki.

Najczęściej niespodziewane  guzy są wykrywane w wyniku diagnostyki  niespecyficznych objawów neurologicznych  takich jak: zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zasłabnięcia.
Wykrycie guza przysadki w przypadku diagnostyki bólów głowy jest dyskusyjne, ponieważ ból głowy bywa objawem guza  i wykonanie badania zakłada w pewnym sensie  wykluczenie zmian rozrostowych.

Drugą, dużą grupę stanowią chorzy po urazach głowy u których wykonywane są badania neuroobrazowe. Ostatnio  coraz większą  grupę stanowią chorzy, u których wykonywanym badaniem jest MR odcinka szyjnego kręgosłupa – badanie  obejmuje  również część podstawy czaszki zawierającą przysadkę oraz pacjenci ze schorzeniami zatok obocznych nosa.

Na podstawie badań sekcyjnych  wykonywanych przesiewowo- stwierdzono, iż średnie występowanie  incydentalnych zmian w przysadce wynosi ok. 10-15 % w większości stwierdzano mikrogruczolaki  i torbiele Rathkego.  Na podstawie zestawienia literatury z 32 badań sekcyjnych obejmujących  ponad 18 000 badań sekcyjnych przysadki  średnie występowanie zmian incydentalnych  wynosiło 10.7% (wahało się od 1,5 -31%). Badania te  w większości   ujawniały  niewielkie mikrogruczolaki i zmiany torbielowate. Zmiany pow. 10 mm  występują w sekcjach autopsyjnych poniżej 1 %.

Druga grupa prac dających poczucie częstości takich zmian w populacji są radiologiczne badania przesiewowe  MR lub TK wykonywane np. u zdrowych ochotników lub z przyczyn nie związanych z objawami sugerującymi guz przysadki. Odsetek makrogruczolaków (czyli guzów  pow. 10 mm)  w badaniach przesiewowych z użyciem  MR lub TK  wynosiło  podobnie jak w badaniach sekcyjnych od 0,16-0.3 %, czyli ok. 1-3 przypadków na 1000 zbadanych pacjentów.

Co robić z zaskakującym znaleziskiem?

Po pierwsze nie panikować,  szansa, iż jest to guz złośliwy  jest mniejsza niż 1 %  (zwykle  jeszcze bardziej niespodziewany guz przerzutowy lub inny złośliwy guz pierwotny).

Po drugie konieczna jest ocena endokrynologiczna wykluczająca niedoczynność przysadki lub  nieprawidłowe wydzielanie hormonów. W przypadku gruczolaków wydzielających prolaktynę (które stanowią 20-40% guzów incydentalnych)  istnieje możliwość leczenia farmakologicznego.

W przypadku guzów nieczynnych hormonalnie o ile nie powodują one objawów endokrynologicznych lub wzrokowych i neurologicznych wystarczy  cykliczna obserwacja w badaniu MR (z ang. „watch and wait”).

Jeśli guz jest makrogruczolakiem  i wywołuje ucisk skrzyżowania lub zaburzenia widzenia w badaniu fizykalnym  lub w badaniu pola widzenia  wówczas konieczne jest leczenie operacyjne.

Istniej tez grupa pacjentów z granicznymi wskazaniami np. guz  wielkości ok. 10-15 mm z delikatnym modelowaniem skrzyżowania wzrokowego  bez objawów lub miernie nasilonymi bólami głowy, wówczas decyzja o leczeniu lub obserwacji podejmowana jest indywidualnie,  a czynnikami  decydującymi są:

Wiek – u osób młodych  spodziewamy się dalszego wzrostu zmiany, a badania kontrolne wykonywane przez dziesiątki lat spodziewanego życia będą uciążliwe.

U młodych kobiet, które planują ciążę  również lepiej jest usunąć pośredniej wielkości makrogruczolak.

U osób starszych przyjmujących leczenie p/krzepliwe –istniej ryzyko objawowego krwawienia do guza z możliwym gwałtownym pogorszeniem wzroku.

Ponadto wszystkie przypadki  z udokumentowaną w kolejnych badaniach MR progresją wielkości guza.

Jakie jest ryzyko obserwacji wykrytego przypadkowo guza przysadki?

Ryzyko progresji zależy  też od charakteru guza – gruczolak czy torbiel – w przypadku gruczolaków progresja jest stwierdzana częściej,   w przypadku torbieli Rathkego u mniej niż  5% chorych obserwowane jest powiększenie się zmiany.

W zależności od wielkości guza:  w przypadku makrogruczolaków  ( >10 mm) do powiększenia guza w trakcie obserwacji dochodzi u ok.15-30% pacjentów,  u pozostałych guz pozostaje bez istotnych zmian, w ok. 2-5 % może ulec zmniejszeniu.

W przypadku mikrogruczolaków  (do 10 mm) ryzyko wzrostu jest niskie i wynosi ok. 3-5% chorych.

Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również