Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Pierwsze kroki z guzem przysadki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Pierwsze kroki z guzem przysadki

Co robić jeśli z wyników badań obrazowych  wynika, że masz „Coś” w przysadce

Spokojnie odetchnij, nie stało się nic strasznego, biorąc pod uwagę realne zagrożenia, możesz  się już uspokoić .

Po pierwsze nie panikować,  szansa, iż jest to guz złośliwy  jest mniejsza niż 1 %  (zwykle  jeszcze bardziej niespodziewany guz przerzutowy lub inny złośliwy guz pierwotny).

Zdecydowana większość ( 99% ) guzów przysadki  nie jest  guzami złośliwym ( rakowymi).

Po drugie w wielu przypadkach guzek czy inna zmiana przysadki  w wielu przypadkach nie  musi wymagać leczenia operacyjnego lub  żadnego innego leczenia. Często leczenie  może być jedynie farmakologiczne.

Ważne by obrazy przysadki oglądał doświadczony w  leczeniu i diagnostyce lekarz mający  wiedzę  nt. interpretacji obrazów badania MR przysadki , najbardziej wskazane są konsultacje neurochirurgiczne  w ośrodkach lub u specjalistów zajmujących się na co dzień guzami przysadki. Druga grupą lekarzy są  Endokrynolodzy  specjalizujący się w leczeniu schorzeń przysadki.

Koniecznie upewnij się czy konsultujący  twoje badanie lekarz ogląda rzeczywisty zapis badania   czy opiera się  jedynie na opisie  radiologicznym.  Jak podaje praktyka opieranie się na  samych opisach badania MR obarczone jest błędem z powodu znacznych różnic w interpretacji obrazów przysadki przez radiologów.

Na podstawie rezonansu specjalista jest w stanie stwierdzić czy objawy z powodu których wykonano badanie  mają lub mogą mieć związek z nieprawidłowościami  widocznymi w przysadce. Z dużym prawdopodobieństwem  lekarz będzie w stanie  potwierdzić lub ustalić najprawdopodobniejsze  rozpoznanie . Ocena taka pozwala  wstępnie określić  ewentualne wskazania  i  pilność   leczenia operacyjnego  i skuteczność takiego postępowania. Na tym też etapie  najczęściej dochodzi do zróżnicowania i weryfikcji  sugerowanych przez radiologa patologii : czy guz jest w ogóle guzem przysadki , czy jest to guz okolicy siodła  – czyli guz podstawy czaszki i nie wywodzi się z samej przysadki.

Ostateczna decyzja w sprawie dalszego postępowania  w wielu przypadkach może  być podjęta dopiero po  wykonaniu badań hormonalnych, których wyniki w niektórych przypadkach są decydujące w sprawie dalszego postępowania.

Dlatego też należy wyraźnie podkreślić , że bezwzględnie  konieczna jest ocena endokrynologiczna wykluczająca niedoczynność przysadki lub  nieprawidłowe wydzielanie hormonów czyli fakt czy guz powoduje zaburzenia hormonalnej( rodzaj nadczynności przysadki) .W przypadku np. gruczolaków wydzielających prolaktynę mimo istotnych rozmiarów guza  w grę wchodzi  możliwość leczenia farmakologicznego.

W przypadku guzów nieczynnych hormonalnie o ile nie powodują one objawów endokrynologicznych lub wzrokowych i neurologicznych najpewniej  wystarczy  cykliczna obserwacja w badaniu MR (z ang. „watch and wait”).

Jeśli guz jest makrogruczolakiem  i wywołuje ucisk skrzyżowania lub zaburzenia widzenia w badaniu fizykalnym  lub w badaniu pola widzenia  wówczas konieczne jest leczenie operacyjne.

Istniej tez grupa pacjentów z granicznymi wskazaniami np. guz  wielkości ok. 10-15 mm z delikatnym modelowaniem skrzyżowania wzrokowego  bez objawów lub miernie nasilonymi bólami głowy, wówczas decyzja o leczeniu lub obserwacji podejmowana jest indywidualnie,  a czynnikami  decydującymi są:

Wiek – u osób młodych  spodziewamy się dalszego wzrostu zmiany, a badania kontrolne wykonywane przez dziesiątki lat spodziewanego życia będą uciążliwe.

U młodych kobiet, które planują ciążę  również lepiej jest usunąć pośredniej wielkości makrogruczolaka.

U osób starszych przyjmujących leczenie p/krzepliwe –istniej ryzyko objawowego krwawienia do guza z możliwym gwałtownym pogorszeniem wzroku.

Ponadto wszystkie przypadki  z udokumentowaną w kolejnych badaniach MR progresją wielkości guza.

Jeśli opcja leczenia operacyjnego okazałby się konieczna  – tu również możesz być spokojny (a), ryzyko operacji  jest bardzo niskie, wyniki są w większość przypadków dobre i bardzo dobre , a rokowanie  ogólne i onkologiczne  pomyślne.

Musisz  być gotowy i spodziewać się  konieczności okresowej oceny przez endokrynologa, okulistę  i wykonywanie  kontrolnych badań  MR.

Pacjenci często też pytają na jak długo leczenie wykluczy ich z normalnego życia ?

Pobyt diagnostyczny w oddziałach endokrynologii i trwa zwykle  2-3 dni, u części chorych  można wykonać diagnostykę hormonalną w warunkach ambulatoryjnych.

W przypadku operacji pobyt w szpitalu trwa zwykle  ok. 3-5 dni,  po wypisie ze szpitala zaleca się ograniczać aktywność fizyczną  przez ok. 2-3 tygodnie. Okres rekonwalescencji nie wyklucza względnie normalnego funkcjonowania lub podejmowania  się prac nie wymagających  wysiłku.

Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również