Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Leczenie operacyjne 12 września 2022

Powikłania operacji przysadki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Powikłania operacji przysadki

Stara zasada chirurgii mówi, że nie mają powikłań CI którzy nie operują oraz,  że nie ma operacji nie mających powikłań.

Każda nawet najprostsza i najmniejsza operacji niesie za sobą ryzyko powikłań.

Pacjent zagradzając się na operację podejmuje to zwykle niewielkie, ale zawsze obecne ryzyko wystąpienia u niego  powikłań.

Niestety nadal dość często  zdarzają się pacjenci, którzy nie do końca są świadomi  jakie mogą być powikłania i jakie jest  prawdopodobieństwo wystąpienia  jakichkolwiek powikłań.

Chirurgia przysadki nie jest wyjątkiem  i tu  również spotykamy się z powikłaniami.

Z uwagi na złożoność problemu samej operacji, skomplikowania anatomicznego sąsiedztwa oraz   fizjologicznego znaczenia  przysadki  liczba i różnorodność możliwych powikłań jest istotna.

Jak każydy zabieg,  operacje guzów przysadki  niosą  za  sobą ryzyko powikłań ogólnych dotyczących  innych narządów.Powikłania te nie są następstwem samego działania chiruigicznego, a wynikją z dysfunkcji   narządów w związku z chorobaim współitniejącymi, wpływem znieczulenia, sztucznej wentylacji, zwiotczenia,  podawania silnie dziłająych leków, utraty krwi itp.

Do  powikłań takich należą np. zawał serca, zatorowość płucna,zakrzepica żylna,  zapalenia płuc i problemy z oddechem,  niewydolnosć nerek.  Powikłania te zdarzają się rzadko,  zwykle nie częściej niż u 1-2 % operowanych pacjentów częściej w grupach pacjentów z obciążeniami ogólnymi.

Wśród pacjentów narażonych na większe ryzyko powikłąn ogólnych sa chorzy z Chorobą Cushinga, z cukrzycą, niewydolnością serca, przewlekłą chorobą płuc, chocobą niedokrwiuenną serca.

Powikłania związane z samą interwencją chirurgiczną  możemy kategoryzować w różny sposób : np. z uwagi na częstość występowania na powikłania bardzo rzadkie ( krwotok z tętnicy szyjnej, ślepota, udar móżgu), rzadkie ( niedoczynność przysadki, moczówka prosta , krwawinie z nosa, płynotok nosowy),  częściej spotykane ( zapaleni zatok).

Powikłania zagrażające życiu  – poważne ( udar, krowtok z t. szyjnej) oraz mniej groźne, zagrażające funkcji przysadki , czy nerwów czaszkowych.
Można tez użyć kwalifikacji anatomicznej  związanej z lokalizacją powikłania np. . powikłania ze strony jamy nosa,  powikłania w zakresie samego siodła i przysadki, powikłania ogólne, powikłania  naczyniowe , powikłania ze strony nerwów czy powikłania dotyczące rekonstrukcji defektu opon i kośći.

Szczęśliwie do  bardzo rzadkich powikłań należą te najpoważniejsze tj zagrażające życiu.

Do najpoważeniejszych tego typu powikłań należy niezamierzone uszkodzenia  tętnicy szyjnej wewnąetrznej  tj. dużej  tętnicy która z szyi ( dlatego taka nazwa) wchodzi do  jamy czaszki  by zaopatrywaćpólkulę móżgu, przebiega ona  sąsadujac bezpośrednio z przysadką. Krwotok z t. szyjnej  jest poważnym powikłaniem o wysokim ryzyku zgonu i udaru mózgu, szczęśliwie spotykany jest  bardzo rzadko  ok. 0.1 – 1 %   Częściej spotykany jest w grupach  operowanych przez mniej doświadczonych operatorów oraz u chorych z  czynnikami zwiększającymi ryzyko urazu m.in.  reoperacja, przebyta radioterapia, guzy naciekjace zatoką jamistą.

 Wśród innych  powikłań należy wymienić  uraz lub uszkodzenia nerwów wzrokowych czy skrzyżowania wzrokowego  , uraz może mieć charakter bezpośrednio lub wynikać może z niezamierzonego  uszkodzenia unaczynienia tych nerwów. Powikłaniem jest zwykle pogorszenie widzenia włącznie ze ślepotą. Szczęśliwie powikłania takie spotyka się bardzo rzadko  tj  w ok. 0,5- 2%. Częściej spotykane są w przypadkach reoperacji, nacieku  przestrzeni podpajęczej i samego skrzyżowania wzrokowego.

Niedoczynność przysadki – czyli nowa niedoczynność przeniego płata przysadki , wymagająca lecznia substytucyjnego spotykana jest  zwykle w ok. 5-10 % operowanych chorych częściej w guzach większych, częściej w guzach nieczynnych hormonalnie. Rzadko w mikreorguczolakach.
MOcżóka prost  czyli niedoczynność tylnego płąta przysakdi  spotykana jest dość często jako zaburzenie przejściowe w okresie pooperacyjnym  – w ok. 15 % chorych,  trwała mocżóka prosta wymagająca przyjmowania leków spotykana jest rzadko tj. u ok. 2% chorych.

Płynotok nosowy  powikłanie wynikające z niedostecznej rekonstrukcji lub  zaburzeń gojenia czy wtórnej infekcji  dotyczącej  miejsca rekonstrukcji  – występuje w ok. 1-2 %  operowanych pacjentów nieco częstsze ( 3-5%) w dostępach rozszerzanych do patologii podstawy czaszki,  po wprowadzeniu  do operacji dodatkowej warstwy w postaci płata z błony śluzowej przegrody nosa  odsetek  płynotoków niemal zrównał się tym spotykanym w operacjach  guzów przysadki.

Zapalnie opon  mózgowo rdzeniowych – ok. 1-2 % oproanych choryc może być wtórne do płynotoku lub wynikać z dostania się bakterii do płynu w trakcie samej operacji lub droga krwiopochodną w okresie pooperacyjnym.  Wcześnie wykryta i leczona antybiotykoterapią nie stanowi  istotnego zagrożenia.

Powikłania zatokowe – zapalenie zatok ostre lub przewlekłe spotykane jest  najczęściej spośród innych powikłań , nie jest groźne,   prawidłowo leczone nie stanowi istotnego ryzyka. Spotykane jest wg różnych autorów  u ok. 5-15%.

Pogrożenie węchu lub anosmia  ( brak węchu ) spotykane w ok. 1 % chorych

Zaburzenia czucia podniebienia , zębów, wargi  spotykane w ok. 0.5-1 % chorych  zwykle wiąże się z  uszkodzeniem  n. przsiecznego  – nerw w zakresieprzegrody nosa unwerwijacy podnienie za sikaczami, rzadziej  uszkodzenia n. podniebiennych.

Krwotok  z nosa poważny krwotok z nosa wymagający  interwencji lekarskiej spotykamy  w ok. 2-3 % pacjentów, mniej nasilone podkrwawiania z nosa są częstsze 5-10 %, zwykle ustają samoistnie związane są z  odrywnaiem się strupków w jamie nosa.

Należy podkreślić iż liczba pewnych powikłań  jest  nieredukowalna i wynika ze stanu zdrowia pacjenta , jego obciążeń ogólnych , ryzyko  to jest oceniane przez anestezjologa, jeśli jest wyraźnie podwyższone do kilku- kilkunastu procent  pacjent jest o tym informowany.

Częstość powikłań chirurgicznych jest proporcjonalna do doświadczenia chirurga oraz doświadczenia łącznego  danego ośrodka w którym przeprowadzana jest operacja.

Jest dokładnie udowodnione iż liczna ciężkich powikłań, czy  śmiertelność w operacjach przysadki  wyraźnie koreluje z liczbą wykonywanych rocznie operacji oraz  przeprowadzonych przez danego operatora dotychczas zabiegach.

Dlatego też ważne jest by  operacje były wykonywane przez chirurgów z odpowiednio wysokim doświadczeniem.

Podsumowanie:

  • Powikłania  w chirurgii są nieuniknione i ch ryzyko  dla operacji przysadki jest niskie,
  • Ryzyko powikłąn poważnych jest bardzo niskie 0.1-1%
  • Odsetek powikłąń  zależy od doświadczenia  operatora i ośrodka
Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również