Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy podstawy czaszki 29 sierpnia 2022

Przeznosowe operacje  guzów podstawy czaszki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Przeznosowe operacje  guzów podstawy czaszki

Chirurgia podstawy czaszki jest  młodą podspecjalizacją medyczną. Podstawa czaszki czyli dno  czaszki na którym spoczywa nasz mózg jest jednocześnie miejscem za pomocą którego głowa łączy się z kręgosłupem szyjnym a  trzewioczaszka czyli szkielet twarzy  łączy się z trzewiami szyi.

Rozumiem że ciężko nawet  zrozumieć gdzie znajduje się podstaw czaszki  – najprościej mówiąc podstawa czaszki to obszar położony pomiędzy do tyłu między naszymi oczami, a uszami i gardłem. Istniej wiele podziałów i definicji  chirurgicznych , anatomicznych, radiologicznych struktur i poszczególnych  mniejszych części podstawy czaszki, które z punktu widzenia pacjenta nie mają żadnego znaczenia.

Anatomia podstawy czaszki jest jedną najbardziej  skomplikowanych okolicy ludzkiego ciała trendy do z  głowy dostają się naczynia krwionośne w  tym te zaopatrujące mózg,  tu działają nerwy czaszkowe zaopatrujące  narządy zmysłów ( wzrok słuch , smak, węch) oraz umożliwiające nam  przełykanie, żucie, poruszanie  oczami, wydawanie dźwięków,  mówienie i częściowo oddychanie.
so podstawy czaszki zalicza się te ż ucho środkowe i wewnętrzne, okolicę siodła tureckiego i zatoki oboczne nosa oraz oczodoły.

Takie skomplikowanie i nagromadzenie ważnych narządów, nerwów i naczyń powoduje , że  leczeniem chorób  nowotworowych tej okolicy zajmują się specjaliści wielu dyscyplin  m.in.  laryngolodzy, neurochirurdzy, okuliści neurolodzy, onkolodzy , chirurdzy szczękowi  i in.

Chirurgia guzów podstawy czaszki jest również specjalnością interdyscyplinarną skupiającą  głównie neurochirurgów , laryngologów i chirurgów szczękowo twarzowych.

Chirurgii podstawy czaszki jest o d wielu  lat w pewnym zakresie szeroko rozumianą podspecjalizacją neurochirurgii.

Operacje patologii podstawy czaszki wykonywane są dwoma sposobami  używając klasycznych dostępów neurochirurgicznych wzbogaconych o tzw. techniki chirurgii podstawy czaszki  oraz  endoskopową chirurgię podstawy czaszki , której rozwój przypada na ostatnie dwie dekady.

Klasyczna chirurgia  podstawy czaszki  dotyczy patologii mózgu oraz samej podstawy czaszki i polega na użyciu otwarć czaszki neurochirurgicznych  rozszerzonych o dodatkowe usuwanie struktur podstawy czaszki tak by dostać się do jej dna lub w okolicę podstawy mózgu. Dostępy te  charakteryzuje znaczna rozległość oraz szerokie usuwanie kości  czaszki, włącznie z elementami twarzy tak by jak najmniej   narażać na uszkodzenia mózg i nerwy czaszkowe. Prosta zasada usuwany kość i staramy się niemal nie unosić mózgu by dotrzeć do patologii znajdującej się pod nim.

Filozofia chirurgii podstawy czaszki zmieniła się pod koniec lat 90 z wprowadzeniem i dalszym rozwojem endoskoporj chirugii przeznosowej.  Ten rodzaj operacji pozwala  w sposób bezpieczny docierać do znacznej liczby patologii podstawy czaszki wykorzystując fakt, iż ok. 70% podstawy czaszki graniczy bezpośrednio z jamą nosa lub zatokami obocznymi nosa.  Dzięki technice endoskopowej oraz specjalistycznym narzędziom  jesteśmy w stanie bezpiecznie docierać do  wielu patologii połażonych przednich 2/3 podstawy czaszki. Takie dostępy powodują iż można docierać do patologii niemal njarótszą anatomicznie drogą jaką można sobie wyobrazić.

Rozwój techniki  operacji endoskopowych przynosowych spowodował, iż ograniczono użycie  klasycznych dostępów do wielu patologii okolicy postawy  czaszki.
Mimo to istniej część patologii w których użycie klasycznych technik jest  koniecznością,  a nawet jest to łatwiejsze  i szybsze niż z użyciem techniki endoskopowej. Do takich przypadków należą guzy okolicy kata mostowo móżdżkowego, guzy okolicy tylnej jamy czaszki,  guzy położone w okolicach  ponad kością skroniową, część guzów zatok jamistych i środkowego dołu czaszki  nie mające styczności z zatokami.

Do patologii mogących być operowanymi głownie z dostępu przeznosowego należą:

 • Guzy okolicy siodła ( przysadki)
 • Guzy okolic nadsiodłwoych czyli  położone nad przysadką np. czaszkogardlaki oponiaki
 • Guzy stoku  ( m.in. struniaki , chrzestnikomięsaki)
 • Dysplazja włóknista
 • Guzy przerzutowe
 • Guzy zatok sitowych, klinowych czołowych
 • Nerwiak zarodkowy  ( Sdthesioneurblastoma)
 • Guzy okolicy zwoju trójdzielnego – jamy Meckela
 • Część guzów oczodołu i kanału wzrokowego.
 • Przepukliny oponowo mózgowe do zatokowe.

Do zalet techniki  endoskopowej należą:

Wysoka estetyka  – pooperacji nie ma śladów  , blizn

Ograniczona  inwazyjność choć ryzyko usuwania  patologii z okolic naczyń i nerwów czaszkowych i mózgowych jest podobna jak w przypadkach  klasycznych operacji.

Szybsze dochodzenie do  stanu pełnej sprawności, krótszy okres rekonwalescencji

Często dostęp przeznosowy pozwala usuwać guzy w miejscach których położenie anatomicznie  zmuszałoby do wykonywania kilku  operacji  metodami klasycznymi lub  resekcja  z dostępu klasycznego nie byłaby możliwa i ograniczałby się do wykonania biopsji.

Dostępy endoskopowe  w większości przypadków wyeliminowały rozległe dostępy przeztwarzowe  wymagające  rozcinania twarzy, czasowego  przemieszczania i odcinania nosa, przecinania szczęk żuchwy czy  języka.

Alternatywną wspomnianych  dostępów  przeztwarzowych mogą być mniej inwazyjne dostępy   wymagające z kolei  znacznego odchylania  zasłaniających  wgląd w podstawę czaszki płatów mózgu  co może prowadzić do udarów mózgu, padaczki oraz pogorszenia sprawności  motorycznej i  intelektualnej.

Operacje endoskopowe stanowią bezpieczną alternatywę dla wielu  operacji  o wysokim ryzyku i skompilowaniu, należy jednak pamiętać iż chirurgia endoskopowa przenosowa jest dyscypliną względnie młodą i  wymaga perfekcyjnej znajomości anatomii,  której należy uczuć się od nowa w związku z zupełnie inna perspektywą postrzegania ( od dołu w widoku endoskopowym)  dobrze znanych neurochirurgom. Tego typu poznawanie anatomii od  wnętrz jamy nosa i zatoki czyli  tak jakbyśmy chcieli opisać budowę płaszcza nie z zewnątrz, a od strony podszewki.

Czy są jakieś wady chirurgii endoskopowej podstawy czaszki?

Oczywiście,  chirurgia  endoskopowa nie jest panaceum na wszystkie patologie podstawy czaszki, stanowi ona  nowoczesne i bardzo przydatne uzupełnienie  metod leczenia. Metody klasyczne, poszerzenie wskazań do leczenia radiochirurgicznego  oraz postępy w leczeniu onkologicznym nadal bada wykorzystywane i każda z tych metod ma swoje ugruntowane miejsce.

Mimo wszystko  nadal część patologii ok.30-40%  nie nadaje się do tego rodzaju operacji z powodu braku anatomicznych możliwości, jak wspominano ok. 2/3 podstawy czaszki ma  styczność z zatokami.

Po drugie  ograniczony dostęp – prze dziurki nosa i  wąskie jamy nosowe powoduje, że metoda endoskopowa jest wymagająca i  nie wszystkie  manewry chiriugiczne sa możliwe do bezpiecznego i szybikiego wykonania ( np. doksłane zaszywanie ubytków oponowych, zaszywanie uszkodzeń naczyniowych itp.) Wobec tego  nauczenie się i osiągnięcie odpowiedniej biegłości wymaga długiego treningu oraz ugruntowania doświadczenia  na przypadkach bardziej rutynowych ( zwykłe guzy prztysaki).

Kolejnym problemem  jest   to iż otwarcie podstawy czaszki jest wykonywane w  świetle dróg oddechowych  co wymaga  niesłychanie dokładnego zamykania i rekostrukcji  tego typu ubytków. Odstnio postępy w  technikach rekonstrukcji spowowały, iż ryzyko  tych powikłań jest niemal identyczne jak operacji  klasycznych.

W przypadku  operacji przeznosowych  operacja wymaga  obecność dwóch specjalistów laryngologa i neurochirurga lub   operujący neurochirurg musi mieć   umiejętności w zakresie obu specjalności czyli wymaga odpowiednio również długiego szkolenia  odpowiedniego doświadczenia w chirurgii nosowo zatokowej.

Podsumowanie:

 • Chirurgio podstawy czaszki  jest młodą interdyscyplinarną  dziedziną
 • Skomplikowanie anatomiczne i poziom trudności  operacji przenowych wymga  doskonałej znajomości anatomii i  doświadczenia w chirurgii przezklinowej ( np. guzów przysadki).
 • Ok. 2/3 podstawy czaszki ma styczność z zatokami nosa i  patologie tej części mogą być operowane z dostępów  przeznosowych
 • Endoskopowa chirurgia przeznosowa jest  mniej inwazyjną alternatywą dla  dostępów przeztwarzowych czy  rozległych  operacji przedniej części podstawy czaszki.
 • Nie wszystkie patologie podstawy czaszki mogą być operowane technikami  przynosowymi, dla niektórych guzów podstawy czaszki metoda ta jest całkowicie nieskuteczna lub niemożliwa do zastosowania.
Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również