Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

O mnie

Serwis przysadka.pl skierowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką schorzeń przysadki i jej sąsiedztwa.

Pobierz mój życiorys Plik PDF, 1.2Mb
specjalista neurochirurg dr n. med. Jacek Kunicki

Jestem specjalistą neurochirurgiem oraz neuropatologiem, od 20 lat zajmuję się leczeniem pacjentów z guzami przysadki oraz guzami podstawy czaszki, pomoc chorym z tymi schorzeniami zajmuje szczególne miejsce w mojej praktyce klinicznej.

Miałem okazję zdobywać doświadczenie i uczyć się od najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie neurochirurgów w kraju i za granicą. Wiedzę swoją rozszerzałem w trakcie szkoleń, staży i praktyk klinicznych w czołowych ośrodkach zagranicznych. W ciągu tego czasu miałem zaszczyt i przyjemność pomagać wielu pacjentom ze schorzeniami przysadki, guzami podstawy czaszki i mózgu. Osobiście wykonałem ponad 2000 operacji guzów przysadki i podstawy czaszki z użyciem techniki endoskopowej, oraz ok. 500 operacji metodą mikrochirurgiczną. Dzięki temu miałem okazję poznać setki pacjentów i ich rodzin, poznać ich lęki, obawy oraz oczekiwania. Miałem też okazję zmierzyć się z najtrudniejszymi przypadkami oraz wyzwaniami, które inni uznawali za beznadziejne.

Dzięki znacznemu doświadczeniu oraz ciągłemu poszerzaniu wiedzy, problematykę tych schorzeń znam od strony praktycznej niemal z każdej strony, zarówno tej cudownej , szczęśliwej oraz tej rzadkiej, związanej z powikłaniami, również tymi najcięższymi i najtrudniejszymi.

Mam świadomość, iż chirurgia i medycyna nawet mimo dużego doświadczenie potrafią zaskoczyć każdego, nawet największego specjalistę, nadal staram się zdobywać wiedzę, rewidować dotychczasowe postępowanie w zgodzie z wynikami badań czy obserwacji innych ośrodków czy neurochirurgów.

Swoich pacjentów staram traktować jak partnerów, czy członków rodziny, decyzje o leczeniu podejmowane są w zgodzie z współczesną i najbardziej aktualną wiedzą opartą na faktach naukowych, sposoby leczenia, jego ryzyko, zalety, wady są szczegółowo (i szczerze) omawiane z pacjentem.

Jeśli wiem, że nie jestem w stanie komuś pomóc lub operacja stanowi zbyt duże zagrożenie zarówno pacjent jak i rodzina są o tym informowani. Jeśli nie czuję się kompetentny w jakimkolwiek aspekcie swojej praktyki nie krępuję się korzystać z pomocy bardziej doświadczonych kolegów.

Ukończyłem z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Studia w ramach indywidualnego toku studiów pod kierunkiem Prof. Bogdana Ciszka Neurochirurga kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej.

Specjalizacja z neurochirurgii pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Czernickiego i prof. Wiesława Bronickiego. Specjalizacja z neuropatologii pod kierunkiem Prof. Ewy Matyi.
Doktor nauk medycznych.
Obecnie adiunkt i z-ca Kierownika Kliniki Neurochirurgii – Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Narodowego Instytutu Onkologii.

Aktualne stanowisko Obecne zatrudnienie

Adiunkt / Zastępca Kierownika Kliniki

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. W.Roentgena 5, Warszawa 02 781
Tel: (22) 546 29 95, (22) 546 29 59
E-mail : neurochirugia@pib-nio.pl