Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Leczenie operacyjne

Guzy przysadki u osób starszych

Guzy przysadki u osób starych są i będą istotnym problemem klinicznym. Po pierwsze i co jest ważne  starzenie się i zmiany fizjologiczne  wpływają na  czas i możliwości rozpoznania guzów przysadki , drugim problemem jest bezpieczeństwo leczenia głównie operacyjnego osób w wieku podeszłym.

Z opracowań naukowych  dotyczących  tematu  wiadomo, iż rozkład  rodzaju guzów nie  różni się istotne w stosunku do populacji osób młodszych za wyjątkiem rzadszego występowania guzów   torbielowatych – czaszkogardlaków i torbieli Rathkego.  Liczba guzów czynnych i nieczynnych hormonalnie jest podobna z przewaga guzów nieczynnych  hormonalnie  ( w stosunku ok. 7:3 )

Leczenie operacyjne 12 września 2022

Płynotok

Z pewnośćią większości osób słowo nie mowi nic, poza tym, że kojarzy się z płynem lub potokiem.
To rzadko używane słowo oznacza patologiczny objaw jakim jest wyciek płynu mózgowo- rdzeniowego poza jamę czaszki czy kanał kręgowy.

Dla pacjenta, Leczenie operacyjne 12 września 2022

Jak wybrać neurochirurga od operacji guza przysadki, podstawy czaszki?

Każda operacja jest dla pacjenta życiowo ważnym wydarzeniem i dużym stresem. Po postawieniu rozpoznania guza przysadki czy okolicy siodła, gdy minie pierwszy szok  i gdy okazuje się, że guz może lub powinien być usunięty chirurgicznie pacjent stoi przed istotnym problemem  wyboru ośrodka i neurochirurga, który bezpiecznie pozbędzie się niechcianego intruza.