Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy podstawy czaszki

Guzy podstawy czaszki 29 sierpnia 2022

Struniaki

Struniaki są bardzo rzadkimi nowotworami kości lokalizującymi się w dnie – podstawie czaszki lub kręgosłupie, w związku z powyższym liczba chorych nawet w skali kraju jest stosunkowo niewielka.

Guzy podstawy czaszki 29 sierpnia 2022

Oponiaki podstawy czaszki

Oponiaki są  najczęściej występującymi pierwotnymi guzami śródczaszkowymi wywodzącymi się z komórek menigotelialnych opony pajęczej i jej  ziarnistości, stanowią one ok. 20-30 %  guzów śródczaszkowych, w tym ok. 30  % pierwotnych guzów mózgu.

Guzy podstawy czaszki 29 sierpnia 2022

Guzy stoku

Guzy stoku są niejednorodną grupą patologii lokalizujących się lub wychodzących ze struktury samego stoku lub  elementów anatomicznych związanych ze stokiem (opony mózgowo rdzeniowe, naczynia, nerwy).