Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

O przysadce

O przysadce 12 września 2022

Moczówka prosta

Moczówka prosta jest schorzeniem wynikającym z  obniżonego poziomu  hormonu antydiuretycznegoi ( ADH – antydiuretic hormone ) zwanego również wazopresyną. Hormon ten produkowany w podwzgórzu,a  wydzielany jest przez tylny płat przysadki.