Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy przysadki u osób starszych

Jacek Kunicki
dr n. med.
Guzy przysadki u osób starszych

Poprawa jakości życia oraz profilaktyka i leczenie chorób przewlekłych wydłużają  życie, struktura wiekowa społeczeństw ulega przesunięciu w kierunku wzrostu liczy osób starych.

Pojęcie i definiowanie starości jest kłopotliwe, ponieważ nie ma stałego związku miedzy wiekiem metrykalnym i biologicznym. Każdy z nas zna  osoby które nie wyglądają lub nie czują się adekwatnie do swojego wieku oraz sytuacja odwrotne gdy osoba młodsza wygląda i jest  biologicznie starsza niż wiek  metrykalny.
Do celów epidemiologicznych i statystycznych opracowane są przedziały wiekowe charakteryzujące populację osób starszych .

Dla niektórych nieprzyjemna – definicja starości wg. WHO:  to okres życia człowieka charakteryzujący się obniżeniem sprawności mechanizmów naprawczych, ustala próg wiekowy początku starości arbitralnie na 60 lat i powyżej, niektóre klasyfikacje przesuwają granicę formalnej starości na 65 rż. Obecnie w Polsce odsetek osób 60+  to ok. 25 %, szacuje się, że do roku 2050 będzie to ok. 1/3 populacji.

Guzy przysadki u osób starych są i będą istotnym problemem klinicznym. Po pierwsze i co jest ważne  starzenie się i zmiany fizjologiczne  wpływają na  czas i możliwości rozpoznania guzów przysadki , drugim problemem jest bezpieczeństwo leczenia głównie operacyjnego osób w wieku podeszłym.
Z opracowań naukowych  dotyczących  tematu  wiadomo, iż rozkład  rodzaju guzów nie  różni się istotne w stosunku do populacji osób młodszych za wyjątkiem rzadszego występowania guzów   torbielowatych – czaszkogardlaków i torbieli Rathkego.  Liczba guzów czynnych i nieczynnych hormonalnie jest podobna z przewaga guzów nieczynnych  hormonalnie  ( w stosunku ok. 7:3 )

Problemy medyczne, które są istotne u osób starych z guzem przysadki to przede wszystkim  opóźnienie diagnostyki  objawów powodowanych przez guz. Przykładem mogą być odwlekana lub pominięta  diagnostyka obrazowa  zaburzeń widzenia,  tłumaczona najczęściej   obecnością zmian  starczych okulistycznych takich jak  zaćma, zmiany w rogówkach, zwyrodnienie plamki , uszkodzenia naczyniowe oka.

Po drugie zmiany hormonalne typowe dla wieku  m.in  menopauza i  andropauza ( hipogonadyzm późny u mężczyzn) maskują  ew. hipogonadyzm pochodzenia  hipogonadotropowego (  związanego z uszkodzeniem przysadki – guzem przysadki). Dodatkowo objawy chorób endokrynologicznych – w guzach czynnych hormonalnie ( akromegali i chorobie Cushinga)  są mniej nasilone, a współistniejące  schorzenia wtórne ( nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , zmiany skórne, dolegliwości ze strony stawów i kości ,  osteoporoza )  uważane są za typowe schorzenia  osób starych.
Najczęstszą przyczyną rozpoznania guza przysadki u osoby w wieku podeszłym  są  zaburzenia widzenia nie poddające się terapiom okulistycznym oraz diagnostyka bólów  głowy i zasłabnięć.

Jeśli chodzi o ryzyko operacji  guza przysadki – (w operacjach przezklinowych – przeznosowych) to  wydaje się , iż teoretycznie  wz. z chorobami współtowarzyszącymi  ryzyko powikłań ogólnych i  neurologicznych powinno być zwiększone.
Jednak badania z wielu ośrodków  oceniające  wyniki i powikłania leczenia osób starych nie potwierdzają  hipotezy aby ryzyko powikłań ogólnych i  neurologicznych było istotnie podwyższone.

Z  przeglądów literatury wynika,  iż populacja osób powyżej 65 r.z  może mieć nieznacznie podwyższone ryzyko powikłań neurologicznych w postaci udaru oraz zaburzeń wodno elektrolitowych, jednak badania z różnych ośrodków nie są w tej kwestii jednoznaczne.
Ryzyko powikłań przysadkowych tj. nowa niedoczynność przysadki lub moczówka prosta nie wykazują różnic w stosunku do operacji osób młodszych.

Niektóre opracowania wskazują iż grupa wiekowa 65+ , a szczególnie 75+  pacjentów operowanych z powodu guza przysadki wymaga  dłuższej hospitalizacji .

Jeśli chodzi o śmiertelność  okołooperacyjną  w tej grupie wiekowej nie różni się ona istotnie od populacji osób młodszych ( 0-1%).

Co do wyników leczenia to większość autorów jest zgodna wyniki są podobne, niektórzy autorzy podkreślają nieco gorsze wyniki w aspekcie poprawy widzenia oraz powrotu czynności przysadki , co jest zrozumiałe i tłumaczone dłuższym czasem ucisku istotnych struktur oraz mniejszym potencjałem naprawczym organizmu osoby starszej.

Podsumowując :

  • 25% populacji to osoby 60+
  • Najczęstsze guzy  przysadki w wieku starym to nieczynne hormonalnie makrogruczolaki  ( 60-70%), najczęstszym objawem są zaburzenia widzenia i bóle głowy
  • Diagnostyka endokrynologiczna jest trudniejsza i maskowana schorzeniami typowymi dla starości
  • Ryzyko leczenia operacyjnego nie jest istotnie podwyższone
  • Nie ma granicy wiekowej do leczenia  operacyjnego przezklinowego –guza przysadki ( raczej decyduje ryzyko anestezjologiczne i stan biologiczny pacjenta)
  • Wyniki leczenia dla guzów czynnych hormonalnie nie odbiegają od wyników osiąganych u osób młodszych
  • Wyniki leczenia nieczynnych hormonalnie guzów w niektórych aspektach mogą być nieco gorsze w porównaniu do wyników osób młodszych ( mniejsza szansa na pełną poprawę widzenia , czy powrót czynności przysadki).
Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również