Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Aktualności

Guzy przysadki u osób starszych

Guzy przysadki u osób starych są i będą istotnym problemem klinicznym. Po pierwsze i co jest ważne  starzenie się i zmiany fizjologiczne  wpływają na  czas i możliwości rozpoznania guzów przysadki , drugim problemem jest bezpieczeństwo leczenia głównie operacyjnego osób w wieku podeszłym.

Z opracowań naukowych  dotyczących  tematu  wiadomo, iż rozkład  rodzaju guzów nie  różni się istotne w stosunku do populacji osób młodszych za wyjątkiem rzadszego występowania guzów   torbielowatych – czaszkogardlaków i torbieli Rathkego.  Liczba guzów czynnych i nieczynnych hormonalnie jest podobna z przewaga guzów nieczynnych  hormonalnie  ( w stosunku ok. 7:3 )

Dla pacjenta, Guzy przysadki 20 sierpnia 2023

Przypadkowo wykrywane guzy przysadki

Incydentalnie rozpoznawane guzy przysadki ( żargonowo nazywane „incydentloma” ) są guzami przysadki rozpoznawanymi przypadkowo w związku z badaniami obrazowanymi wykonywanymi z powodu objawów czy schorzeń, które nie sugerują obecności guza przysadki. Najczęściej niespodziewane  guzy są wykrywane w wyniku diagnostyki  niespecyficznych objawów neurologicznych  takich jak:  zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zasłabnięcia.Wykrycie guza przysadki w przypadku  diagnostyki bólów głowy jest dyskusyjne ponieważ ból głowy bywa objawem guza […]

O przysadce 12 września 2022

Moczówka prosta

Moczówka prosta jest schorzeniem wynikającym z  obniżonego poziomu  hormonu antydiuretycznegoi ( ADH – antydiuretic hormone ) zwanego również wazopresyną. Hormon ten produkowany w podwzgórzu,a  wydzielany jest przez tylny płat przysadki.