Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Dla pacjenta, Guzy przysadki 20 sierpnia 2023

Przypadkowo wykrywane guzy przysadki

Jacek Kunicki
dr n. med.
Przypadkowo wykrywane guzy przysadki

Incydentalnie rozpoznawane guzy przysadki ( żargonowo nazywane „incydentloma” ) są guzami przysadki rozpoznawanymi przypadkowo w związku z badaniami obrazowanymi wykonywanymi z powodu objawów czy schorzeń, które nie sugerują obecności guza przysadki.

Najczęściej niespodziewane  guzy są wykrywane w wyniku diagnostyki  niespecyficznych objawów neurologicznych  takich jak:  zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zasłabnięcia.
Wykrycie guza przysadki w przypadku  diagnostyki bólów głowy jest dyskusyjne ponieważ ból głowy bywa objawem guza  i wykonanie badania zakłada w pewnym sensie  wykluczenie zmian rozrostowych.
Druga dużą grupę stanowią chorzy po urazach głowy u których wykonywane są badania neuroobrazowe. Ostatnio coraz większa grupę stanowią chorzy u których wykonywanym badaniem jest MR odcinka szyjnego kręgosłupa – badanie obejmuje również część podstawy czaszki zawierającą przysadkę oraz pacjenci ze schorzeniami zatok obocznych nosa.

Na podstawie badań sekcyjnych  wykonywanych przesiewowo- stwierdzono iż średnie występowanie  incydentalnych zmian w przysadce wynosi ok. 10-15 % w większości stwierdzano mikrogruczolaki i torbiele Rathkego. Na podstawie zestawienia literatury z 32 badań sekcyjnych obejmujących ponad 18 000 badań sekcyjnych przysadki średnie występowanie zmian incydentalnych wynosiło 10.7% ( wahało się od 1,5 -31%). Badania te w większości ujawniały  niewielkie mikrogruczolaki i zmiany torbielowate. Zmiany większe niż 1 cm w biadaniach sekcyjnych nie są częste – poniżej 1% badań.

Druga grupa prac dających wyobrażenie częstości występowania takich zmian w populacji są  obrazowe badania przesiewowe MR lub TK wykonywane np. u zdrowych ochotników lub z przyczyn nie związanych z objawami sugerującymi guz przysadki. Odsetek makrogruczolaków ( czyli guzów pow. 10 mm) w badaniach przesiewowych z użyciem MR lub TK wynosiło podobnie jak w badaniach sekcyjnych od 0,16-0.3 %, czyli ok. 1-3 przypadków na 1000 zbadanych pacjentów.

Co robić z zaskakującym znaleziskiem ?

Po pierwsze nie panikować, szansa iż jest to guz złośliwy jest mniejsza niż 1% ( zwykle jeszcze bardziej niespodziewany guz przerzutowy lub inny złośliwy guz pierwotny).

Po drugie konieczna jest ocena endokrynologiczna wykluczająca niedoczynność przysadki lub nieprawidłowe wydzielanie hormonów. W przypadku gruczolaków wydzielających prolaktynę ( które stanowią 20-40% guzów incydentalnych) istniej możliwość leczenia farmakologicznego.

W przypadku guzów nieczynnych hormonalnie o ile nie powodują one objawów endokrynologicznych lub wzrokowych i neurologicznych wystarczy cykliczna obserwacja w badaniu MR (z ang. „watch and wait”).
Jeśli guz jest makrogruczolakiem i wywołuje ucisk skrzyżowania lub zaburzenia widzenia w badaniu fizykalnym lub w badaniu pola widzenia wówczas konieczne jest leczenie operacyjne.

Istniej tez grupa pacjentów z granicznymi wskazaniami np.guz  wielkości ok. 10-15 mm z delikatnym modelowaniem skrzyżowania wzrokowego bez objawów lub miernie nasilonymi bólami głowy, wówczas decyzja o leczeniu lub obserwacji podejmowana jest indywidualnie,  a czynnikami  decydującymi są m.in : wiek, zachowanie zmiany w badaniach kontrolnych.

Wiek , u osób młodych  spodziewamy się dalszego wzrostu zmiany , a badania kontrolne wykonywane przez dziesiątki lat spodziewanego życia będą uciążliwe.
U młodych kobiet które planują ciążę  również lepiej jest usunąć pośredniej wielkości makrogruczolak, U osób starszych przyjmujących leczenie p/krzepliwe –istniej ryzyko objawowego krwawienia do guza z możliwym gwałtownym pogorszeniem wzroku.
Ponadto wszystkie przypadki  guzów przysadki z udokumentowaną w kolejnych badaniach MR progresją wielkości guza.

Jakie jest ryzyko obserwacji wykrytego przypadkowo guza przysadki ?

Ryzyko progresji zależy też od charakteru guza – gruczolak czy torbiel – w przypadku gruczolaków progresja jest stwierdzana częściej,  w przypadku torbieli Rathkego u mniej niż 5% chorych obserwowane jest powiększenie się zmiany.
W zależności od wielkości guza:   w przypadku makrogruczolaków ( >10 mm) do powiększenia guza w trakcie obserwacji dochodzi u ok.15-30 % pacjentów u pozostałych guz pozostaje bez istotnych zmian, w ok. 2-5 % może ulec zmniejszeniu.
W przypadku mikrogruczolaków ( do 10 mm) ryzyko wzrostu jest niskie i wynosi ok. 3-5% chorych.

Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również